Please be sure to harden off all plants before planting outside to allow them time to adjust to the harsher wind and temperature. Míle Buíochas!

SEAI

PFI DHÚN na nGALL - DONEGAL SEC

UASGHRÁDÚ FHUINNEAMH TÍ - Home Energy Upgrades

BUAIL LEIS AN TÓGÁLAÍ - Meet the builder event:

 

Ionad a’Phobal Machaire Rabhartaigh – 6ú Deireadh Fómhair / October – 7.15pm

Bhfuil tú ag smaointiú ar uasghrádú tí? – Are you planning home upgrades?

 

Ag cuartadh tuilleadh eolais fá deontáisí ÚFIÉ (SEAI)?

Need more information on SEAI grants?

 

Tá ócáid fuinnimh á reáchtáil ag Cill Ulta in Ionad a’Phobal Machaire Rabhartaigh ar Déardaoin an 6ú Deireadh Fómhair ag 7.15in. Beidh saineolaithe éagsula i láthair:  Measúnóirí BER, Conraitheoirí Iarfheistithe, Suiteálaithe Fuinnimh In-athnuaite agus Comhordaitheoirí Tionscadail ann chun bualadh le húinéirí tí a bhfuil suim acu in uasghrádú fuinnimh. Beidh ionadaithe ón Chomhar Creidmheasa áitiúil ann fosta chun plé a dhéanamh ar rátaí speisialta i.e. iasachtaí glasa, an MABS áitiúil chun aon athruithe a phlé ar chúrsaí phearsanta agus eolas faoi na deontais is déanaí ar fáil ón SEAI.

 

Cill Ulta SEC are holding an energy event in Magheroarty Community Centre on Thursday 6th October at 7.15pm where BER Assessors, Retrofit Contractors, Renewable Energy Installers and Project Coordinators are there to meet homeowners interested in energy upgrades. There will also be representatives on hand from the local Credit Union to discuss special rates i.e. Green loans, the local MABS to discuss any personal changes to circumstances and information about the latest grants available from SEAI.