Please be sure to harden off all plants before planting outside to allow them time to adjust to the harsher wind and temperature. Míle Buíochas!

Vacancies

AR MHAITH LEAT PÁIRT A GHLACADH I GCAMPAS GAIRNEOIREACHTA NUA
SPREAGÚIL IN IARTHUAISCEART NA hÉIREANN

 

Company

Lárionad Acmhainní Nádúrtha CTR

Location

Cill Ulta, An Fál Carrach

Co. Dhún na nGall, F92 WF60

Contact

cillulta@gmail.com

074 918 0994

 

Tá LAN CTR tar éis dul i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus CropBiome mar chuid de Thionscadal nua ciste tionscail na dTeicneolaíochtaí Bunathraitheacha atá dhá mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann.

Forbróidh sé Teicneolaíochtaí Talmhaíochta nuálacha a sholáthraíonn na huirlisí is gá d'fheirmeoirí agus do thionscail chomhairleacha Agri chun monatóireacht agus feabhsú a dhéanamh ar shláinte na mbarr.  Forbróidh sé teicneolaíocht DNA chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte ithreach agus barr agus leas a bhaint as miocrorgánaigh atá scoite amach ó ghaolta fiáine barr mar bhiththáirgí chun feidhmíocht na mbarr saothraithe a fheabhsú.

Tugann E-Crop Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus a gcomhpháirtithe tionscail le chéile (CropBiome, SeqBiome, LAN CTR agus Origin Enterprises) chun leas a bhaint as na teicneolaíochtaí cumasúcháin seo agus uirlisí a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte ithreach na mbarr agus chun táirgiúlacht barr a fheabhsú faoi ionchuir cheimiceacha laghdaithe.  

 

Is fiontar sóisialta pobalbhunaithe é LAN CTR (Lárionad Acmhainní Nádúrtha (CTR) a bhfuil stádas carthanachta aige a chuireann réitigh Éireannacha chun cinn ar dhúshláin athrú aeráide; an chuimsithe shóisialta; díghrádú éiceolaíoch; spleáchas ar allmhairí talmhaíochta; agus meath cultúrtha, teanga agus daonra na Gaeltachta.  Go sonrach, tá sé tiomanta d'athléimneacht eacnamaíoch agus chultúrtha an phobail a athbheochan agus a chuir chun cinn, trí fheasacht éiceolaíoch, talmhaíocht athghiniúnach agus gairneoireacht, fuinneamh inbhuanaithe, agus forbairt geilleagair chiorclaigh a bhrú ar aghaidh.

 

Tá LAN CTR sa teoir ar chúnteoir thaighde chun oibriú linn féin agus le comhpháirtí Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an t-Ollamh Fiona Doohan chun cabhrú lena n-iarrachtaí forbairt teicneolaíochtaí bithindiceora a dhéanann agus monatóireacht ar shláinte na hithreach agus i mbailíochtú acmhainneacht miocróib chun sláinte agus athléimneacht na mbarr gairneoireachta a fheabhsú.

 

Beidh an t-iarrthóir idéalach lonnaithe in LAN CTR i gContae Dhún na nGall, le hoiliúint curtha ar fáil i gCholáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Cuideoidh an taighdeoir le measúnú a dhéanamh ar endophytes agus le samplaí allamuigh a bhailiú le haghaidh anailíse ithreach. Beidh an duine rathúil mar chuid d'fhoireann mhór atá dírithe ar theicneolaíochtaí bitheolaíocha inbhuanaithe a fhorbairt don talmhaíocht.

 

Tá an post seo ar fáil faoi láthair agus má cheapann tú gur tusa an duine atá á lorg againn;

Critéir fhíor-riachtanacha

  • Ard-dioplóma nó a chomhionann, leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí

 

Critéir inmhianaithe

  • Suim mhór sna heolaíochtaí bitheolaíocha.
  • Taithí nó toilteanach foghlaim faoi eolaíocht/gairneoireacht plandaí.
  • Gaeilge ach ní gá
  • Ceadúnas tiomána

 

Príomhdhualgais

  • Miocróib a shaothrú
  • Cótaí síl bitheolaíocha a ullmhú.
  • Barra gairneoireachta a shaothrú i dtithe gloine agus éifeachtúlacht cóireálacha bitheolaíocha a bhailíochtú chun fás plandaí a chur chun cinn faoi choinníollacha laghdaithe ionchuir cheimiceacha.
  • Cúnamh i mbailiú samplaí plandaí réimsebhunaithe.

Suíomh:

Cill Ulta

An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall

Maoiniú

Tá an post seo páirtmhaoinithe trí Chiste Nuálaíochta Teicneolaíochtaí Bunathraitheacha Fhiontraíocht Éireann.

Is féidir teagmháil linn ar opportunitiescillulta@gmail.com