Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Cúlra Créafóige - Ár Réitigh


Is iad na príomhdhúshláin atá romhainn anseo ná inmharthanacht eacnamaíoch a chinntiú d’fheirmeacha an réigiúin, fiontar tuaithe an cheantair a athnuachan, agus gnáthóg atá ríthábhachtach ó thaobh na héiceolaíochta de a chruthaíonn curaíocht a athghiniúint. 

Tá Cúlra Créafóige ag tabhairt aghaidh air seo trí thalmhaíocht athghiniúnach agus éagsúlú fiontar a úsáid chun tacú le forbairt fiontar feirmeacha atá inmharthana go heacnamaíoch. Mar sin féin, cé go bhfuil sé ríthábhachtach brabús a dhéanamh, ní féidir linn leanúint ar aghaidh lena dhéanamh ar chostas ár n-aeir, uisce agus ithreach. Mar sin, déantar gach rud a dhéanaimid le hinbhuanaitheacht éiceolaíoch san áireamh.

Ag leanúint cur chuige córais iomláin, tá Cúlra Créafóige ag fiosrú agus ag forbairt margaí nua-aimseartha barr chun an t-éileamh ar shaothrú a bhrú chun cinn: siocair nach bhfuil aon úsáid á fhás mura féidir leat é a dhíol.