Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Cé muid

Cuireadh tús le Cill Ulta (LAN Ctr), atá suite ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nGaeltacht Dhún na nGall i Limistéar Cosanta Speisialta (SPA - Traonach) agus in aice le Limistéar Speisialta Caomhnaithe, sna 1960idí mar fiontar fáis trátaí ag soláthar luathmhargaí Bhaile Átha Cliath. Nuair a rinneadh praghas na hola a ardú go tapa sna 80idí, ní raibh an fiontar a thuilleadh brabúsach agus tréigeadh na tithe gloine. Thar na blianta, d’oibrigh grúpaí pobail éagsúla gan staonadh chun an oiread agus is féidir den struchtúr a chaomhnú. Tá acra amháin de theach gloine ann go fóill agus tá an chuid eile den láithreán rangaithe mar thalamh dramhaíola tionsclaíoch. Ag deireadh na 1990idí, bunaíodh Lárionad Acmhainní Nádúrtha (LAN), cuideachta neamhbhrabúis le stádas carthanachta, chun an láithreán a úsáid agus a athbheochan. 

Ó shin i leith, rinneadh an dramhaíl thionsclaíoch a ghlanadh agus a thiontú go talamh príomhfháis agus anois tá 9 bpola-thollán táirgeachta ann, an 1 acra bunaidh de theach gloine, beachlann, agus ilréimsí táirgeachta. Feidhmíonn LAN anois mar Cill Ulta - Ionad Inbhuanaitheachta a chuireann ceannas bia, fuinneamh inbhuanaithe, taighde Feirme-go-Forc, oidhreacht agus ceardaíocht talmhaíochta na hÉireann, agus an Ghaeilge chun cinn. 

Faoi láthair ag Cill Ulta táimid:

  • ag soláthar táirgí áitiúla inbhuanaithe do 7 siopa, 10 mbialann, agus 100+ teaghlach.
  • ag soláthar réimse éagsúil ceardlann oiliúna i gcaomhnú na bithéagsúlachta, táirgeadh bia inbhuanaithe, ceannas bia, ceardaíocht thraidisiúnta, oidhreacht agus tionscal teachín.
  • an Pobal Fuinnimh Inbhuanaithe áitiúil a éascú, oibriú le níos mó ná 70 grúpa pobail áitiúil, clubanna spóirt, séipéil, gnóthais agus daoine aonair agus comh-údar a dhéanamh ar Mháistirphlean Fuinnimh réigiúnach as a dtiocfaidh Cill Ulta faoi choimirce IT Sligeach faoi SEAI chun gníomhú mar Meantóir Contae Dhún na nGall don líonra áitiúil Pobail Fuinnimh Níos Cliste.
  • cleachtais saothraithe sa pharóiste a athbheochan, tacú leis an ngeilleagar áitiúil, bithéagsúlacht agus oidhreacht trí Cúlra Créafóige de chuid Chomhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa (EIP).
  • Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Pobail a fhorbairt do bhaile fearainn Cill Ulta le tacaíocht ó éiceolaí a bhfuil cáil idirnáisiúnta air.
  • clár taithí oibre (Préab san Úr) a sheachadadh don óige áitiúil le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, ag soláthar aistriú eolais trasghlúine agus ag cothú feasachta agus suime sa ghairneoireacht inbhuanaithe, sa bhithéagsúlacht, sa talmhaíocht, sa teanga agus san oidhreacht.
  • inbhuanaitheacht ar an láithreán a fheabhsú trí phacáistiú in-inúsáidte 100% a thiontú do gach díolachán táirgí, iniúchadh a dhéanamh ar shuiteáil painéil gréine teirmeach agus painéil gréine PV, agus veain seachadta leictreachais a cheannach - ár lorg carbóin a laghdú tuilleadh.
  • ag comhoibriú le clár taighde talmhaíochta UCD - ag féachaint ar ghéineolaíocht oidhreachta barraí arbhair nua-aimseartha, ag athnuachan an ghéanóim chun gráin níos sláintiúla agus níos acmhainní a sholáthar. Díreoidh an taighde seo ar Feirm-go-Forc, ag imscrúdú an chaidrimh idir sláinte ithreach, sláinte plandaí, agus sláinte goile.