Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Comhpháirtithe Maoinithe

Déantar go leor de na hoibreacha a rinne Cill Ulta a chur i gcrích trí thacaíocht airgeadais ó ghrúpaí ar fud na hÉireann agus an AE. Is mian linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil as a dtacaíocht.