Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Lucht tacaíochta

Is cuideachta pobalbhunaithe é Cill Ulta le stádas carthanachta. D’fhonn oibriú, táimid ag brath ar thacaíocht ó eagraíochtaí, grúpaí agus cláir éagsúla ar fud na hÉireann agus an AE. Táimid thar a bheith buíoch as a gcabhair go léir: san am a chuaigh thart, san am i láthair agus sa todhchaí.