Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Cúlra Créafóige

Sa bhliain 2017, chuir Cill Ulta tús leis an phróiseas tairisceana chun tionscadal 5 bliana EIP-AGRI a bhaint amach - arna mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia, agus Mara (DAFM) agus an AE - ar a dtugtar Cúlra Créafóige. Rithfidh an tionscadal seo ó 2019 go 2023. Breathnaíonn sé ar dháileachtaí talún tréigthe sa pharóiste a bhí á saothrú uair amháin ach atá imithe as úsáid de réir mar a dhírigh cleachtais feirmeoireachta áitiúla níos mó agus níos mó ar tháirgeadh eallaí agus caorach agus de réir mar a bhog cuid mhór de na húinéirí talún áitiúla go cathracha níos mó nó go tíortha eile ag lorg deiseanna fostaíochta nach bhfuil ar fáil sa réigiún. 

Oibríonn Cúlra Créafóige i gcomhar leis na húinéirí talún seo chun imscrúdú a dhéanamh arís ar acmhainneacht barr agus margaidh an fháis ar na tailte seo. Mar sin féin, toisc go bhfuil inbhuanaitheacht riachtanach don tionscadal seo, úsáideann Cúlra Créafóige leaganacha nua-aimseartha eolaíochta de chleachtais oidhreachta ionas go ndéantar gach gníomhaíocht feirmeoireachta chun tacú le bithéagsúlacht áitiúil. 

Tá Cúlra Créafóige ag obair go dlúth le painéal éiceolaithe a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu agus le comhlachtaí náisiúnta chun monatóireacht a dhéanamh ar tháscaire speicis ar feadh ré an tionscadail. Ina theannta sin, cuirtear sraith oiliúna ar fáil do gach rannpháirtí i gcleachtais talmhaíochta inbhuanaithe, modhanna monatóireachta bithéagsúlachta, agus fiontar teachín ionas go mbeidh siad, ag deireadh an tionscadail, ullmhaithe go leor chun leanúint le saothrú inbhuanaithe ar a gcuid talún.