Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

Stair Cill Ulta

 • CILL ULTA – CURAÍOCHT AN PHOBAIL EIP - TURAS TAIGHDE AGUS FÍRICÍ - RESEARCH AND FACT-FINDING TRIP

  Mar chuid don tógra Curaíocht an Phobail rinne muid turas taighde agus fíricí síos go Iar-Thuaisceart Thiobraid Árainn. Thug muid cuirt ar Canvas B...
 • Farming in the Uplands, a sharing of knowledge and experience. Ostan Loch Altan (Hotel) in Gort a’Choirce on Friday 21st October at 8pm. Fáilte roimh gach duine. Everyone welcome.

  A European Innovation Partnership (EIP), ‘Cúlra Créafóige’ managed by Lárionad Achmhainní Nádúrtha – Cill Ulta, based in the North West Gaeltacht i...
 • PFI DHÚN na nGALL - DONEGAL SEC UASGHRÁDÚ FHUINNEAMH TÍ - Home Energy Upgrades BUAIL LEIS AN TÓGÁLAÍ - Meet the builder event:

  Ionad a’Phobal Machaire Rabhartaigh – 6ú Deireadh Fómhair / October – 7.15pm Bhfuil tú ag smaointiú ar uasghrádú tí? – Are you planning home upgrad...
 • Making Space for Nature – a more sustainable system of farming.

  A European Innovation Partnership (EIP), ‘Curaíocht an Phobail’ managed by Lárionad Achmhainní Nádúrtha – Cill Ulta, based in the North West Gaelta...
 • Feamainn

  Tá feamainn in úsáid mar leasachán leis na céadta bliain ag pobail chósta. Ar thalamh garbh aolchloiche Oileáin Árann, agus ceantair chladaigh ch...
 • Stair Cill Ulta

  Tógadh ocht n-acra de thithe gloine ola-théite ag Cill Ulta uair amháin chun trátaí a fhás do mhargaí luatha i mBaile Átha Cliath. Thit an fiontar seo as a chéile le linn na géarchéime ola sna 1970idí, rud a d’fhág nach raibh ach acra amháin de theach gloine slán sa deireadh. Thit úinéireacht ar an stát mar a bhainistigh Údarás na Gaeltachta. D’fhonn an acmhainn a chaomhnú, bhunaigh an pobal Lárionad Acomh Nádúrtha Teo, ag fás glasraí le díol le margaí áitiúla agus ag soláthar oiliúna pobail sa ghairneoireacht. 

  Tugtar LAN Ctr inniu - atá ag feidhmiú mar ‘Cill Ulta’ - mar ionad inbhuanaitheachta. Ní amháin go leanann sé ag soláthar táirgí áitiúla, a fhástar go nádúrtha ar fud NW Dhún na nGall, leathnaigh sé a oiliúint chun éiceolaíocht, inbhuanaitheacht, geilleagar ciorclach agus flaitheas bia a chur san áireamh. Freastalaíonn sé freisin ar Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach Agra-Chomhshaoil atá dírithe ar athnuachan talmhaíochta, eacnamaíoch do thailte feirme imeallacha sa réigiún agus tá sé ina óstach ar Chomhordaitheoir Fuinnimh Inbhuanaithe SEAI Chontae Dhún na nGall. 

 • Múirín - Rothaíocht Cothaitheach Nádúrtha

  Is bealach iontach é múiríniú chun dramhaíl tí, gairdín agus feirme a iompú ina leasachán nádúrtha, ag athchúrsáil dramhaíola a chaithfeá fáil réid...