Ní neart go cur le chéile - Fan sa bhaile - Fan Sábháilte

COVID-19

Beartas Cill Ulta COVID-19

De réir mar a leanann an paindéim seo ag forbairt, ní mór dúinn go léir gach rud is féidir a dhéanamh chun a chéile a choinneáil slán. I gcás go leor, ciallaíonn sé seo fanacht sa bhaile a oiread agus is féidir. Dóibh siúd a chaithfidh leanúint ar aghaidh ag obair, ciallaíonn sé seo beartais a athbhreithniú i gcónaí - coinneáil suas chun dáta leis na moltaí is nua ón rialtas. 

Tuigimid gur tréimhse dheacair agus mhearbhall í sin. Le cuidiú le hoibríochtaí fanacht chomh réidh agus chomh simplí agus is féidir, tá tacar ‘Treoirlínte do Chustaiméirí’ bailithe le chéile ag Cill Ulta chomh maith le ‘Treoirlínte Foirne’.

Iarraimid ar gach duine a cheannaíonn uainn cloí leis na treoirlínte seo d’fhonn an fhoireann, na custaiméirí agus an pobal a choinneáil chomh sábháilte agus is féidir. 

Ó bhun ár gcroí, gabhaimid buíochas leat as do thacaíocht leanúnach.

Treoirlínte do Chustaiméirí COVID-19

 • Cuir glaoch ar aghaidh le do thoil chun bailiú a ordú / sceideal nuair is féidir.
 • Nuair a bheidh tú ar an suíomh, fan i do charr le do thoil agus glaoigh ar an oifig ag 074 918 0994. Buailfidh ball foirne leat ag do charr chun cúnamh a thabhairt.
 • Má thugtar leanaí nó peataí ar an láthair, coinnigh go sábháilte iad laistigh den fheithicil i gcónaí.
 • Ná bí ar an láthair le do thoil má tá comharthaí agat a d’aithin FSS go bhfuil baint acu le COVID-19 nó má tá tú aitheanta trí rianú teagmhála mar dhlúth-theagmháil le duine ar bith atá ag fulaingt ó COVID-19.
 • Cleachtadh sláinteachas pearsanta agus níochán láimhe cuí mar a mhol FSS maidir le COVID-19 roimh agus le linn do chuairte ar Cill Ulta.
 • Lean gach treoir iomchuí agus ábhartha FSS le do thoil.

Treoirlínte Foirne COVID-19

 • Caith masc cosanta i gcónaí agus tú ag fómhar, ag próiseáil agus ag pacáil táirgí bia.
 • Nigh do lámha de réir threoirlínte FSS COVID-19.
 • Léigh, athbhreithnigh agus comhlíon gach treoirlíne FSS COVID-19 i gcónaí.
 • Tuairiscigh aon chomharthaí breoiteachta don bhainistíocht láithreach. Lean treoirlínte cuí FSS.
 • Fan sa bhaile má tá aon comharthaí ort a shainaithin FSS go bhfuil baint acu le COVID-19 (fiabhras, casacht, deacracht análaithe). Tuairiscigh na hairíonna don bhainistíocht láithreach. Lean treoirlínte cuí FSS.
 • Fan sa bhaile má tá comharthaí a d’aithin FSS go bhfuil baint acu le COVID-19 ag duine ar bith i do theaghlach. Tuairiscigh na hairíonna don bhainistíocht láithreach. Lean treoirlínte cuí FSS.

 Le haghaidh Tuilleadh Eolais: